Venkovní dvorce

Slovan Kladno disponuje 5 antukovými dvorci, které se nacházejí ve sportovním areálu naproti bývalým kladenským kasárnám. Dvorce přiléhají k parku Lapák, největší zalesněné ploše v katastru města. Všechny kurty jsou pronajímány (samozřejmě v době letní sezóny od dubna do září) za jednotnou cenu 120 Kč za hodinu na tel. 723209666 nebo přímo příchozím zájemcům podle situace na kurtech.

    Kurty našeho tenisového oddílu jsou rozděleny kabinami na 2 části - na kurty č. 1 - 3 a kurty č. 4 -5. Kurty č. 1 - 3, situované k Lapáku, využívají především amatérští hráči. Mezi kurty jsou nataženy sítě, zabraňující nepříjemnému průletu míčů.

    Kurty č. 4 - 5 jsou naopak využívány zejména k tréninkům registrovaných hráčů všech věkových kategorií.

    Všechny kurty jsou vybaveny dřevěnými lavičkami a obehnány 3m vysokým zeleným drátěným pletivem propleteným tmavě zelenými plachtami pro lepší viditelnost.

    Dvorce  č. 4 a č. 5, byly v roce 1997, resp. 2006, zcela renovovány. Obnova zahrnovala, vedle spíše kosmetických úprav, především položení nového antukového povrchu. Kurty skvěle propouštějí vlhkost, nikdy nezůstávají po prudkém dešti zatopeny. Nad kurtem č. 5 byla na podzim r. 2000 poprvé na zimní část sezóny vztyčena přetlaková hala. Dvorce 1-3 byly rekonstruovány v létě roku 2010. I zde došlo ke kompletní výměně povrchu včetně podkladových vrstev. Dvorce byly vyspádovány a obehnány odvodňovacími kanálky včetně nových rozvodů vody.

    Mezi oběma skupinami kurtů jsou situovány kabiny se sociálním zařízením (sprchami, WC), společenskou místností a kanceláří správce. Ta funguje současně i jako bufet a bar, kde je možno objednat si něco malého k jídlu i pití. Přes léto stojí před kabinami pod přetaženou střechou 2 stoly s lavicemi, odkud lze pozorovat a zejména komentovat dění na kurtech č. 1 - 3. U zdi areálu byla v roce 2006 postavena chata, sloužící jako dílna a úložna nářadí, s pergolou a kolem všech kurtů osazeno dostatek laviček pro pohodlné sledování důležitých mačů ze všech úhlů pohledu.

Kontakty

správce na kurtech                                   LTC Slovan Kladno z.s.      

723 209 666                                                Sportovců 821

Složení výkonného výboru LTC Slovan Kladno z.s.: Arnošt Baštýř, Jiří Franěk, Luděk Hamous, Ladislav Hlíza, Zbyněk Ločárek, Rudolf Lór, Miroslav Prchal, Olga Šmídová, Pavel Šulc

Arnošt Baštýř, předseda +420 605 272 295, Ladislav Hlíza, místopřeseda +420 725 563 087, Rudolf Lór, tajemník +420 731 480 200

 

                                                                   slovankladno@volny.cz