PRAVIDLA PRO REZERVACI HRY NA DVORCÍCH
LTC SLOVAN KLADNO z.s.

1.    Rezervační systém je platný pro členy klubu starší 18 let. Výjimku tvoří hráči, zařazení do tréninkového procesu, pro které platí zvláštní režim. Tito hráči se mohou do rezervačního systému zapisovat pouze do 16.00 hod., později se mohou zapsat  se souhlasem trenéra a to jen 24 hodin předem (při respektování bodu 4) Hrací jednotka pro členy klubu je maximálně 90 minut, pro nečleny 60 minut, a to včetně úpravy dvorce před i po hře.

2.    Hru je možno rezervovat telefonicky nebo osobně u správců  dvorců od 8.00 hod do 16.00 hod. Telefon na dvorce je 723 209 666. Členové klubu si mohou hru sami zapsat do herního plánu.

3.    Každý hráč, bez ohledu na členství, má právo rezervovat si jednu hrací jednotku předem, dle bodu 2.

4.    Správce může rezervovat hru nečlenům ve stejném čase pouze na jednom dvorci  ve všedních dnech, kdy platí tréninkový režim a na dvou dvorcích ve stejném čase mimo tento režim (večerní čas, dny volna, prázdniny).Pokud však nebudou dvorce v daný  čas obsazeny, může hrou příchozích nečlenů obsadit i více dvorců. V každém z těchto režimů však musí zůstat jeden dvorec volný pro hru příchozích členů.

5.    Pokud nemá člen rezervovanou hru a jsou prázdné dvorce, zapíše ho  správce do plánu her, nebo se zapíše sám a může nastoupit ke hře. Nečlena zapisuje vždy správce nebo jeho zástupce.

6.    Pokud po skončení hrací jednotky není na dvorec další rezervace, je možno hru prodloužit, a to vždy o 30 minut.

7.    Dva spolu hrající hráči si nemohou rezervovat dvě po sobě následující hrací  jednotky.

8.    Pokud se hráč nedostaví na dvorec do 5-ti minut od zahájení hrací jednotky a neoznámí telefonicky, že i přes své zdržení hodlá využít zbytek rezervované hrací jednotky, je dvorec považován za neobsazený a může být obsazen jinými hráči.

9.    Pokud hráč zjistí, že se nebude moci dostavit na rezervovanou jednotku, je jeho povinností vzhledem k ostatním členům klubu rezervaci zrušit.

10.    Správci a zároveň všichni členové jsou povinni při rezervaci využívat dvorců co nejvíce tak,aby nevznikaly prázdné časové jednotky.

Kontakty

správce na kurtech                                   LTC Slovan Kladno z.s.      

723 209 666                                                Sportovců 821

Složení výkonného výboru LTC Slovan Kladno z.s.: Arnošt Baštýř, Jiří Franěk, Luděk Hamous, Ladislav Hlíza, Zbyněk Ločárek, Rudolf Lór, Miroslav Prchal, Olga Šmídová, Pavel Šulc

Arnošt Baštýř, předseda +420 605 272 295, Ladislav Hlíza, místopřeseda +420 725 563 087, Rudolf Lór, tajemník +420 731 480 200

 

                                                                   slovankladno@volny.cz